قبل
بعدی

برترین دوره ها

مزایای دوره ها

مدرک فنی و حرفه‌ای

آموزش کاربردی و مهارت محور

بهره‌مندی از تجربیات عملی منتور

معرفی به بازار کار

محبوب ترین دوره ها

پرورش ادمین سوشال‌مدیا و مسئول سایت، ابزارهای تحلیل، محتوانویسی، کمپین و…

اصول و فنون مذاکره ، ارتباط موثر ، فن بیان ، اصول متقاعد سازی ، تصمیم سازی و…

آشنایی با کمپین های دیجیتال، عناصر تشکیل کمپین دیجیتال، طراحی کمپین دیجیتال و…

تاپ اسکیل ها، بیش از هرچیز مهارت های فردی و بین فردی محسوب می‌شوند که می‌توانند به تغییرات عظیم در شیوه زندگی و کسب و کار ما منجر می‌شوند.