برنامه صعود کاری از مرکز اشتغال و مهارت آموزی ماهان، با رویکرد بررسی چالش های مختلف حوزه اشتغال تهیه و تولید می‌شود. این برنامه در نظر دارد تا در هر قسمت، مهم‌ترین موضوعات پیرامون اشتغال را با حضور کارآفرینان و نخبگان این رشته بررسی کند. قسمت سوم برنامه صعود به موضوع طراحی مسیر شغلی اختصاص دارد. بررسی جایگاه مهارت های نرم در مسیر شغلی افراد محوری‌ترین بخش از مباحث این قسمت از برنامه صعود است.

موضوع برنامه 

  • الزامات درست مسیر شغلی
  • طراحی مسیر شغلی
  • جایگاه مهارت های نرم در مسیر شغلی
  • بررسی راه‌های موفقیت در مسیر شغلی افراد

 

مدیریت هلدینگ اشتغال و دانشجویی ماهان

سرکار خانم الهام سعیدی

مدیریت هلدینگ اشتغال و دانشجویی ماهان

رامین سیمع زاده

جناب آقای رامین سمیع زاده

مدیر عامل جابار - لاکر هوشمند/مدیر مرکز نمایشگاهی ایران مال/ رییس هیات مدیره شرکت نیروانا

سارا نظری

سرکار خانم سارا نظری

مدرس و مشاور بین‌المللی مدیریت سرمایه‌های انسانی

مشاوره رایگان