دوره خلاقیت و درآمد
(تعداد رای:139)

دوره خلاقیت و درآمد

دوره خلاقیت و درآمد چیست؟

اهمیت توسعه مهارت‌های سخت ویژه هر صنعت و حرفه بر کسی پوشیده نیست؛ با این وجود آنچه برای موفقیت شما بسیار مهم است، یادگیری مهارت های نرم محسوب می‌شود. مهارت های نرم به نحوه عملکرد شما در محل کار و تعاملتان با دیگران مربوط می‌شود. این مهارت ها که در مدارس و دانشگاه‌ها آموزش داده نمی‌شوند، کلیدهای مهمی برای موفقیت شغلی و فردی ما محسوب می‌شوند. دوره خلاقیت و درآمد در مرکز اشتغال و مهارت آموزی ماهان با توجه به اهمیت یادگیری این مهارت ها برای افراد مختلف برگزار می‌شود.

دریافت مشاوره و ثبت نام

دوره خلاقیت و درآمد جدید

دوره خلاقیت و درآمد، راهی برای موفقیت و کسب درآمد بیشتر

مرکز اشتغال و مهارت آموزی ماهان، با توجه به رسالت خود در آماده سازی جوانان برای ورود به بازار کار و اهمیت خلاقیت در موفقیت شغلی، اقدام به برگزاری این دوره کرده است. مهارت در کشف ایده های جدید و ارائه آن‌ها، یکی از مهمترین مهارت های شغلی عملی در بازار کار امروز و فردا محسوب می‌شود. خلاقیت مهارتی اکتسابی است که با تمرین و ممارست، بهبود می‌یابد.  

هدف از برگزاری این دوره، توانمندسازی افرادی است که نیاز به بهبود و ارتقاء خلاقیت ذاتی خود دارند. شما در این دوره، روش های اثبات شده برای تولید و اجرای ایده های جهانی را خواهید آموخت. همچنین نحوه بهره گیری از خلاقیت برای مقابله با نیازهای چالش برانگیز دنیای واقعی را فرا می‌گیرید. 

سرفصل های دوره خلاقیت و درآمد

مزایای دوره

نحوه برگزاری دوره

مراحل دوره

شناسنامه دوره

نظرات دانش پذیران دوره خلاقیت و درآمد