دوره پرورش دستیار مدیر عامل مدرسه اشتغال و مهارت اموزی ماهان

دوره پرورش دستیار مدیرعامل

دستیاری مدیر عامل، محوری و کلیدی

آموزش و آماده‌سازی افراد برای مهارت‌ های دستیاری حرفه‌ای و مدیریت مسئولیت‌های اداری، هدف از برگزاری این دوره محسوب می‌شود. شغل دستیار مدیر عامل، یکی از کلیدی‌ترین مشاغل در هر مجموعه‌ و سازمان است. مهارت‌ هایی مانند استخدام، تیم‌ سازی، پیگیری پروژه، شناخت نرم‌ افزارهای مرتبط و مهارت‌ های ارتباطی قوی مباحثی است که یک دستیار مدیرعامل به دانستن آن نیازمند خواهد بود. دوره پرورش دستیار مدیر عامل در مدرسه اشتغال و مهارت آموزی ماهان با توجه به اهمیت این جایگاه شغلی و نیاز به تربیت نیروی متخصص برگزار می‌شود.

با مهارت، به توان برسید…

سرفصل‌های دوره پرورش دستیار مدیرعامل

 • تکنیک های رفتار سیاستمدارانه و دیپلماسی
 • بازی های برنده، شناخت بازی های بازنده
 • دیپلماسی رهبری و نفوذ
 • تکنیک های ارتباطات
 • تکنیک های مذاکره
 • دیپلماسی مهار تعارضات
 • بازی های ضد تخریب

 •  تاب آوری
 • تحمل اضطراب
 • خلاقیت و انواع تفکر
 • مدیریت هیجان و خود مدیریتی
 • حل مسئله و نوآوری

 • جایگاه و شرح وظایف منشی و دستیار مدیر عامل
 • آشنایی با چارت سازمانی و منابع انسانی
 • آشنایی با مفاهیم و اصول کار تیمی
 • تنظیم قرارداد ملاقات ها
 • کنترل پروژه CRM نرم افزارهای اداری
 • مدیریت جلسات کاری
 • ارتباط تلفنی

 • نکات کلیدی تشریفات اعم از کلامی و غیرکلامی
 • مهارت های ارتباطی فردی، اداری و تجاری
 • یادگیری تشریفات خاص اجرایی، مراسم‌ها و جلسات کاری, اداری و تجاری
 •  توجه به علم ارگونومی محیط کار و افزایش کارایی و اثربخشی عملکرد افراد
 • آگاهی از کدهای لباس، عطر، معرفی، میز غذا، مصاحبه و ارتباطات حرفه‌ای

مزایای دوره

مدرک فنی و حرفه‌ای

بهره‌مندی از تجربیات عملی منتور

آموزش کاربردی و مهارت‌محور

معرفی به بازار کار

مراحل دوره

شناسنامه دوره

دریافت مشاوره و ثبت نام

دوره دستیار مدیر عامل

دوره پرورش دستیار مدیر عامل

دوره دستیار مدیر عامل