دوره پرورش دستیار مدیرعامل

(تعداد رای:126)
بنر دوره پرورش دستیار مدیرعامل

ثبت نام دوره جدید شروع شد

شناسنامه دوره

مشاوره رایگان و ثبت نام

دوره دستیار مدیر عامل

آموزش و آماده‌سازی افراد برای مهارت‌ های دستیاری حرفه‌ای و مدیریت مسئولیت‌های اداری، هدف از برگزاری این دوره محسوب می‌شود. شغل دستیار مدیر عامل، یکی از کلیدی‌ترین مشاغل در هر مجموعه‌ و سازمان است. مهارت‌ هایی مانند استخدام، تیم‌ سازی، پیگیری پروژه، شناخت نرم‌ افزارهای مرتبط و مهارت‌ های ارتباطی قوی مباحثی است که یک دستیار مدیرعامل به دانستن آن نیازمند خواهد بود. دوره پرورش دستیار مدیر عامل در مرکز اشتغال و مهارت آموزی ماهان با توجه به اهمیت این جایگاه شغلی و نیاز به تربیت نیروی متخصص برگزار می‌شود.با مهارت، به توان برسید…

سرفصل‌های دوره پرورش دستیار مدیرعامل

مهارت های دیپلماسی و نفوذ
 • تکنیک های رفتار سیاستمدارانه و دیپلماسی
 • بازی های برنده، شناخت بازی های بازنده
 • دیپلماسی رهبری و نفوذ
 • تکنیک های ارتباطات
 • تکنیک های مذاکره
 • دیپلماسی مهار تعارضات
 • بازی های ضد تخریب
مهارت‌ های نرم
 •  تاب آوری
 • تحمل اضطراب
 • خلاقیت و انواع تفکر
 • مدیریت هیجان و خود مدیریتی
 • حل مسئله و نوآوری
 • مفهوم هوش و انواع آن
 • ارزش های فردی
مهارت های سخت
 • مدیریت تعارض
 • شخصیت شناسی
 • مدیریت گفت و گوهای دشوار
 • مدیریت زمان و مدیریت جلسات
 • گوش دادن موثر و مهارت های کلامی
 • آشنایی با چارت سازمانی و منابع انسانی
 • جایگاه و شرح وظایف دستیار مدیرعامل
 • کنترل پروژه
اتیکت و تشریفات سازمانی
 • نکات کلیدی تشریفات اعم از کلامی و غیرکلامی
 • مهارت های ارتباطی فردی، اداری و تجاری
 • یادگیری تشریفات خاص اجرایی، مراسم‌ها و جلسات کاری, اداری و تجاری
 •  توجه به علم ارگونومی محیط کار و افزایش کارایی و اثربخشی عملکرد افراد
 • آگاهی از کدهای لباس، عطر، معرفی، میز غذا، مصاحبه و ارتباطات حرفه‌ای

مزایای دوره

نظرات دانش پذیران دوره دستیار مدیرعامل