همایش اهمیت top skill

همایش اهمیت TOP SKILLS (مهارتهای نرم)

اگر برای شما هم مهم است که فراتر از انتظارات و چارچوب های تکراری در حرفه خود بدرخشید این همایش برای شماست!
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد (WEF) هر فرد شاغل و مشتاق به پیشرفت، در راستای حفظ و ارتقای جایگاه شغلی و حرفه‌ای خود علاوه بر تسلط بر مهارت‌ های تخصصی باید از مجموعه مهارت های نرمی که او را متمایز از دیگران می کند بهره ببرد. مدرسه اشتغال و مهارت آموزی ماهان با بهره‌گیری از ظرفیت های ویژه خود اقدام به برگزاری همایش TOPSkills 2025 که از سوی مجمع جهانی اقتصاد معرفی شده، کرده است.

محورهای همایش

  • دیپلماسی و نفوذ
  • مذاکرات بین الملل
  • مهارت های نرم در مسیر رشد سرمایه های شغلی

میهمانان همایش

دکتر ناصحی فر

جناب آقای وحید ناصحی فر

دکتر عرفان اله وردی

جناب آقای عرفان اله وردی

جناب آقای احسان رضایی خواه

دکتر علیرضا مروج

جناب آقای علیرضا مروج

مخاطبین برنامه

کسانی که به بالندگی خود می‌اندیشند...

رزرو و شرکت در همایش

فرم همایش اهمیت TOP SKILLS