وبینار رایگان از مصاحبه تا استخدام

از مصاحبه، سربلند بیرون بیایید

مدرسه اشتغال و مهارت‌ آموزی ماهان با نظر به مسئولیت اجتماعی خود یعنی تسهیل مسیر اشتغال جوانان، اقدام به برگزاری وبینار رایگان از مصاحبه تا استخدام می‌کند. این وبینار در نظر دارد تا تکنیک های  مورد نیاز شما برای موفقیت در مسیر اشتغال در حرفه مورد نظرتان را آموزش دهد. این تکنیک‌ها، بیش از هر چیز شامل مهارت های نرم از جمله مدیریت عواطف، خلاقیت و روابط بین فردی است. امروزه مهارت های نرم یکی از موضوعات مهم برای کارفرمایان در استخدام نیروی انسانی محسوب می‌شود. مهارت های دیگری همچون رزومه نویسی، خودابرازگری و پرزنت صحیح نیز برای تسهیل روند استخدام ضروری به نظر می‌رسد.

مصاحبه موفق، دستیافتنی است

برخی تکنیک های مورد بحث در این وبینار

  • ایجاد تفکر و پرسشگری در مصاحبه‌کننده
  • ایجاد دیالوگ به جای مونولوگ
  • تکنیک شنوندگی
  • روش‌های حفظ نظم فکری و خلاقیت در پاسخ‌دهی
  • روش‌های صحیح خود ابرازگری
  • روش‌های جلب اعتماد 
  • ارائه مناسب و گزینشی تجربیات
محتوای وبینار
مخاطبین برنامه

کارشناسان و کارکنان سازمان‌‌ها

فار‌غ‌التحصیلان دانشگاهی

افراد جویای کار