کارگاه رایگان طراحی وب سایت

مدرسه اشتغال و مهارت آموزی ماهان در ادامه برگزاری کارگاه های رایگان به ارائه کارگاه رایگان طراحی وب سایت پرداخته است. این کارگاه در راستای مسئولیت اجتماعی مدرسه یعنی آماده سازی جوانان برای ورود به بازار کار برگزار می‌شود. کارگاه رایگان طراحی وب سایت، به اهمیتِ استفاده از یک وب سایت ورد پرسی برای ارتقاء بازاریابی دیجیتال در هر شغل و حرفه می‌پردازد. ورد پرس، یک سیستم مدیریت محتوا همراه با امکانات و افزونه های رایگان فراوان است. این سیستم با زبان پی اچ پی نوشته می‌شود. ورد پرس به دلیل سهولت در طراحی و امکانات فراوان، به محبوب ترین سیستم مدیریت وب سایت تبدیل شده است.

مباحث مهم این کارگاه

  • اهمیت وب سایت ورد پرسی
  • ایجاد اعتبار
  • برندینگ
  • جذب لید
  • ترافیک ارگانیک
  • خدمات مشتری
  • دیجیتال مارکتینگ