کارگاه رایگان طراحی کمپین تبلیغاتی مدرسه اشتغال و مهارت آموزی ماهان به آموزش بخشی از مهارت های طراحی یک کمپین تبلیغاتی می‌پردازد. این برنامه‌ها، در راستای رسالت اجتماعی مدرسه و با هدف آموزش همگانی مهارت های ویژه بازار کار برگزار می‌شود.

عناوین مهم کارگاه رایگان طراحی کمپین دیجیتال

  • همسو سازی ابزارهای مختلف کمپین
  • تبلیغ در موتورهای جستجو
  • تبلیغ در سایت های پرترافیک
  • هدفمند کردن تبلیغات
  • شناسایی صحیح مخاطب
  • بازاریابی ایمیل لیست
  • تجزیه و تحلیل یک محیط کسب و کار
  • ایده پردازی استراتژی