کارگاه رایگان مذاکره

کارگاه های رایگان بخشی از برنامه مسئولیت اجتماعی مدرسه اشتغال و مهارت آموزی ماهان محسوب می‌شود. این کارگاه ها قسمتی از آموزش های مرتبط با هر دوره را به صورت رایگان برای استفاده در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد. کارگاه رایگان مذاکره نیز یکی دیگر از این کارگاه ها است. دکتر اله وردی مدرس این دوره به مباحث مهم و اساسی این حوزه اشاره می‌کند. مذاکره هنر چانه زنی، تبادل امتیاز، بحث و توافق بر سر آن ها است. دانستن اصول مذاکره، به هر شخص در مسیر حرفه‌ ای و شغلی‌ اش کمک شایانی می‌کند. مذاکره انواع و روش های مختلفی دارد که با تسلط به هر یک می‌توانید در رسیدن به نتیجه مد نظر خود از انجام مذاکره، موفق شوید. 

مباحث مهم این کارگاه

  • تاثیر مذاکرات در فروش
  • محیط و شرایط مذاکره
  • اهداف مذاکره
  • شیوه های مذاکره
  • توجه به تعارضات مذاکرات