بنر سایت کارگاه های رایگان

کارگاه های رایگان مرکز اشتغال و مهارت آموزی ماهان

مرکز اشتغال و مهارت آموزی ماهان، با توجه به نیازهای بازار کار، اقدام به برگزاری کارگاه های رایگان آموزشی کرده است. این کارگاه ‌ها، در راستای مسئولیت اجتماعی مدرسه و هم آوا با تفکر اصلی هلدینگ آموزشی ماهان یعنی  کمک به خود و دیگران برای ساختن حال خوب و فردایی بهتر برگزار می‌شود. محتوای کارگاه های رایگان مدرسه اشتغال و مهارت آموزی ماهان هم‌راستا با نیازهای متقاضیان ورود به بازار کار و با هدف کمک به پیشرفت شغلی این افراد تهیه شده است.

مهارت آموزی

این مرکز، بیش از هرچیز بر مهارت آموزی، عملیاتی و پروژه محوربودن دوره های خود تکیه دارد. مهارت آموزی، تکنیکی است که می‌تواند منجر به بیشترین بازدهی آموزشی در کمترین زمان شود. اساتید و تیم آموزشی ما پس از بررسی نیازهای آموزشی بازار کار، به طراحی دوره های مورد نیاز افراد در این حوزه پرداخته‌اند. رسالت ما، نیازسنجی در حوزه اشتغال و آگاه سازی افراد متقاضی فراگیری مهارت های ویژه بازار کار است. در همین راستا، بخشی از فعالیت خود را به تهیه محتوای مناسب برای آشناسازی جامعه با نیازهای مرتبط با این حوزه معطوف ساخته ایم. ما بر این باوریم که مهارت آموزی، آینده همگان را رقم خواهد زد. تربیت نیروی انسانی ماهر برای بازار کار، بزرگترین دغدغه مدرسه اشتغال و مهارت آموزی ماهان محسوب می‌شود.