کمپین #پر درآمدها(دیجیتال مارکتینگ-بخش اول)

اگه دوس داری از یه فرد با درآمد معمولی به یه فرد پر درآمد تبدیل بشی،باید یه مسیری را طی کنی.

برای اولین بار در مرکز اشتغال و مهارت آموزی ماهان،یک نقشه راه کاملا عملیاتی برات طراحی کردیم که تو رو تبدیل به یک فرد پر درآمد می کنه.

کمپین پر درآمدها یک راه 3 ماهه است و بعد از آن، تو قطعا تبدیل به یک شخص حرفه ای و پر درآمد خواهی شد.

دریافت مشاوره و ثبت نام

فرم کمپین پر درآمدها