وبینار جریانهای بازار کار و اشتغال در سال 1402

وبینار جریانهای بازار کار و اشتغال در سال 1402

درونمایه مبحث و سوالات کلیدی

سخنران وبینار

آقای دکتر مسعود مشایخی، مدرس دانشگاه، استراتژیست فروش و بازاریابی
دریافت لینک وبینار

وبینار جریانهای بازار کار و اشتغال در سال 1402

دریافت مشاوره رایگان

نام و نام خانوادگی(ضروری)