LOGO

متقاعد سازی چیست و چه اصولی دارد؟

متقاعد سازی چیست و چه اصولی دارد؟
آنچه در این مطلب می خوانید...

متقاعد سازی چیست؟

متقاعد سازی، توانایی تأثیرگذاری بر افکار، احساسات یا رفتار دیگران است. این کار معمولاً با انتقال پیام‌هایی حاوی اطلاعات، احساسات، منطق، استدلال یا ترکیبی از تمام اینها صورت می‌گیرد.

متقاعد سازی در بسیاری از زمینه‌های زندگی، از جمله کسب و کار، سیاست، آموزش، روابط شخصی و غیره کاربرد دارد. برای مثال، یک فروشنده از اصول متقاعد سازی برای فروش محصولات خود استفاده می‌کند، یک سیاستمدار از اصول متقاعد سازی برای کسب آرای مردم استفاده می‌کند، یک معلم از اصول متقاعد سازی برای آموزش دانش‌آموزان خود استفاده می‌کند و یک فرد از اصول متقاعد سازی برای ایجاد روابط قوی با دیگران استفاده می‌کند.

اصول متقاعد سازی

اصول متقاعد سازی، ابزارهایی هستند که می‌توان از آنها برای افزایش تأثیرگذاری بر دیگران استفاده کرد. برخی از مهم‌ترین اصول متقاعد سازی عبارتند از:

اصل عمل متقابل (Reciprocity)

طبق این اصل، مردم تمایل دارند به کسانی که به آنها لطف کرده‌اند، لطفی جبران کنند. برای مثال، اگر شما به یک نفر هدیه بدهید، او بیشتر احتمال دارد که به شما کمک کند یا از شما خرید کند.

اصل عمل متقابل یکی از مهم‌ترین اصول متقاعد سازی است. این اصل بر اساس این ایده است که مردم تمایل دارند به کسانی که به آنها لطف کرده‌اند، لطفی جبران کنند. این لطف می‌تواند کوچک یا بزرگ باشد، مادی یا معنوی باشد.

برای مثال، اگر شما به یک نفر هدیه بدهید، او بیشتر احتمال دارد که به شما کمک کند یا از شما خرید کند. این به این دلیل است که او احساس می‌کند که باید لطف شما را جبران کند.

اصل عمل متقابل در بسیاری از زمینه‌های زندگی کاربرد دارد. به عنوان مثال، در فروش، فروشندگان از این اصل برای افزایش فروش استفاده می‌کنند. آنها ممکن است به مشتریان نمونه رایگان یا تخفیف ارائه دهند تا آنها را به خرید تشویق کنند.

در بازاریابی، بازاریابان از این اصل برای افزایش آگاهی از برند یا فروش محصولات خود استفاده می‌کنند. آنها ممکن است هدایا یا نمونه رایگان به مشتریان ارائه دهند تا آنها را به امتحان محصولات خود تشویق کنند.

در روابط شخصی، افراد از این اصل برای ایجاد روابط قوی‌تر استفاده می‌کنند. آنها ممکن است به یکدیگر لطف‌های کوچکی انجام دهند تا احساس نزدیکی بیشتری نسبت به یکدیگر داشته باشند.

البته، اصل عمل متقابل همیشه کار نمی‌کند. در برخی موارد، مردم ممکن است لطفی را که به آنها شده است، فراموش کنند یا نادیده بگیرند. همچنین، در برخی موارد، مردم ممکن است احساس کنند که لطفی که به آنها شده است، ناچیز یا بی‌ارزش است.

مرکز اشتغال و مهارت آموزی ماهان، دوره مهارت محور فروش و مذاکره را طراحی کرده است تا سرپرستان فروش، کارشناسان فروش، و کلیه افراد سازمانی مرتبط با حوزه فروش را با مباحث مختلف در این حوزه، راه های افزایش فروش و نحوه مذاکره صحیح آشنا کند.

اصل کمیابی (Scarcity)

طبق این اصل، مردم تمایل دارند چیزهایی را که کمیاب یا در دسترس نیستند، بیشتر بخواهند. برای مثال، اگر یک محصول را کمیاب یا محدود عرضه کنید، احتمال بیشتری دارد که مردم آن را بخرند.

اصل کمیابی یکی دیگر از مهم‌ترین اصول متقاعد سازی است. این اصل بر اساس این ایده است که مردم تمایل دارند چیزهایی را که کمیاب یا در دسترس نیستند، بیشتر بخواهند. این به این دلیل است که آنها احساس می‌کنند که اگر آن چیز را نداشته باشند، چیزی را از دست داده‌اند.

برای مثال، اگر یک محصول را کمیاب یا محدود عرضه کنید، احتمال بیشتری دارد که مردم آن را بخرند. این به این دلیل است که آنها احساس می‌کنند که اگر آن محصول را نخرند، ممکن است دیگر هرگز آن را نتوانند پیدا کنند.

اصل کمیابی در بسیاری از زمینه‌های زندگی کاربرد دارد. به عنوان مثال، در فروش، فروشندگان از این اصل برای افزایش فروش استفاده می‌کنند. آنها ممکن است محصولات خود را به صورت محدود عرضه کنند یا اعلام کنند که یک محصول فقط برای مدت زمان محدودی در دسترس خواهد بود.

در بازاریابی، بازاریابان از این اصل برای افزایش آگاهی از برند یا فروش محصولات خود استفاده می‌کنند. آنها ممکن است اعلام کنند که یک محصول به زودی از بازار خارج خواهد شد یا اینکه تعداد محدودی از یک محصول در دسترس است.

در روابط شخصی، افراد از این اصل برای ایجاد احساس فوریت یا هیجان استفاده می‌کنند. آنها ممکن است اعلام کنند که فرصتی خاص فقط برای مدت زمان محدودی در دسترس است یا اینکه یک پیشنهاد فقط برای تعداد محدودی از افراد در دسترس است.

البته، اصل کمیابی همیشه کار نمی‌کند. در برخی موارد، مردم ممکن است اهمیت کمیابی یک چیز را درک نکنند. همچنین، در برخی موارد، مردم ممکن است احساس کنند که یک چیز حتی اگر کمیاب باشد، ارزش خرید ندارد.

مقاله:تکنیک‌های کلامی در فروش و مذاکره

متقاعد سازی

اصل اقتدار (Authority)

طبق این اصل، مردم بیشتر احتمال دارد به کسانی که از نظر آنها دارای اقتدار هستند، اعتماد کنند و از آنها پیروی کنند. برای مثال، اگر یک پزشک به شما توصیه کند که یک داروی خاص را مصرف کنید، بیشتر احتمال دارد که آن دارو را مصرف کنید.

اصل اقتدار یکی دیگر از مهم‌ترین اصول متقاعد سازی است. این اصل بر اساس این ایده است که مردم بیشتر احتمال دارد به کسانی که از نظر آنها دارای اقتدار هستند، اعتماد کنند و از آنها پیروی کنند. این اقتدار می‌تواند بر اساس دانش، تجربه، موقعیت یا سایر عوامل باشد.

برای مثال، اگر یک پزشک به شما توصیه کند که یک داروی خاص را مصرف کنید، بیشتر احتمال دارد که آن دارو را مصرف کنید. این به این دلیل است که شما پزشک را به عنوان یک فرد دارای صلاحیت و دانش در زمینه پزشکی می‌دانید.

اصل اقتدار در بسیاری از زمینه‌های زندگی کاربرد دارد. به عنوان مثال، در فروش، فروشندگان از این اصل برای افزایش فروش استفاده می‌کنند. آنها ممکن است از گواهینامه‌ها یا مدارک تحصیلی خود برای نشان دادن صلاحیت خود استفاده کنند.

در بازاریابی، بازاریابان از این اصل برای افزایش آگاهی از برند یا فروش محصولات خود استفاده می‌کنند. آنها ممکن است از افراد مشهور یا افراد دارای صلاحیت برای تبلیغ محصولات خود استفاده کنند.

در روابط شخصی، افراد از این اصل برای ایجاد اعتماد و احترام استفاده می‌کنند. آنها ممکن است از دانش یا تجربه خود برای ارائه مشاوره یا راهنمایی استفاده کنند.

البته، اصل اقتدار همیشه کار نمی‌کند. در برخی موارد، مردم ممکن است به دلایلی از اقتدار کسی که به آنها توصیه می‌کند، اطمینان نداشته باشند. همچنین، در برخی موارد، مردم ممکن است احساس کنند که خودشان بهتر می‌دانند که چه کاری انجام دهند.

با این حال، به طور کلی، اصل اقتدار یک ابزار قدرتمند برای متقاعد سازی دیگران است.

اصل تعهد و ثبات (Commitment and Consistency)

طبق این اصل، مردم تمایل دارند به تعهدات خود پایبند باشند. برای مثال، اگر از کسی بخواهید که در یک نظرسنجی شرکت کند، بیشتر احتمال دارد که در آن نظرسنجی شرکت کند.

اصل تعهد و ثبات یکی دیگر از مهم‌ترین اصول متقاعد سازی است. این اصل بر اساس این ایده است که مردم تمایل دارند به تعهدات خود پایبند باشند. این تعهدات می‌توانند کوچک یا بزرگ، مادی یا معنوی باشند.

برای مثال، اگر از کسی بخواهید که در یک نظرسنجی شرکت کند، بیشتر احتمال دارد که در آن نظرسنجی شرکت کند. این به این دلیل است که او احساس می‌کند که باید به تعهد خود پایبند باشد.

اصل تعهد و ثبات در بسیاری از زمینه‌های زندگی کاربرد دارد. به عنوان مثال، در فروش، فروشندگان از این اصل برای افزایش فروش استفاده می‌کنند. آنها ممکن است از مشتریان بخواهند که یک محصول را امتحان کنند یا یک قرارداد را امضا کنند.

در بازاریابی، بازاریابان از این اصل برای افزایش آگاهی از برند یا فروش محصولات خود استفاده می‌کنند. آنها ممکن است از مشتریان بخواهند که یک محصول را به دوستان یا خانواده خود توصیه کنند یا یک نظر در مورد یک محصول بدهند.

در روابط شخصی، افراد از این اصل برای ایجاد اعتماد و روابط قوی‌تر استفاده می‌کنند. آنها ممکن است به یکدیگر قول‌هایی بدهند یا تعهداتی بپذیرند.

البته، اصل تعهد و ثبات همیشه کار نمی‌کند. در برخی موارد، مردم ممکن است تعهدات خود را فراموش کنند یا نادیده بگیرند. همچنین، در برخی موارد، مردم ممکن است احساس کنند که تعهدات خود را نمی‌توانند به دلایلی انجام دهند.

مقاله:۱۰ اصل کلیدی مذاکره موثر

چند نمونه از نحوه استفاده از اصل تعهد و ثبات

 • از مردم بخواهید که یک گام کوچک بردارید. این کار می‌تواند به آنها کمک کند تا احساس کنند که به تعهد خود پایبند هستند و احتمال بیشتری دارد که گام‌های بعدی را نیز بردارند.
 • از مردم بخواهید که تعهد خود را به صورت عمومی اعلام کنند. این کار می‌تواند به آنها کمک کند تا احساس کنند که تحت فشار بیشتری برای پایبندی به تعهد خود هستند.
 • از مردم بخواهید که تعهد خود را به صورت تدریجی انجام دهند. این کار می‌تواند به آنها کمک کند تا احساس کنند که تعهد خود را به راحتی می‌توانند انجام دهند.

اصل اجماع و تقلید (Social Proof)

طبق این اصل، مردم تمایل دارند رفتارهای دیگران را تقلید کنند. برای مثال، اگر ببینید که اکثر مردم از یک محصول خاص استفاده می‌کنند، بیشتر احتمال دارد که شما نیز از آن محصول استفاده کنید.

اصل اجماع و تقلید یکی دیگر از مهم‌ترین اصول متقاعد سازی است. این اصل بر اساس این ایده است که مردم تمایل دارند رفتارهای دیگران را تقلید کنند. این رفتارها می‌توانند کوچک یا بزرگ، مادی یا معنوی باشند.

برای مثال، اگر ببینید که اکثر مردم از یک محصول خاص استفاده می‌کنند، بیشتر احتمال دارد که شما نیز از آن محصول استفاده کنید. این به این دلیل است که شما احساس می‌کنید که این محصول باید خوب باشد، زیرا دیگران از آن استفاده می‌کنند.

اصل اجماع و تقلید در بسیاری از زمینه‌های زندگی کاربرد دارد. به عنوان مثال، در فروش، فروشندگان از این اصل برای افزایش فروش استفاده می‌کنند. آنها ممکن است از نظرسنجی‌ها یا برچسب‌های «محبوبیت» برای نشان دادن اینکه محصول آنها محبوب است، استفاده کنند.

در بازاریابی، بازاریابان از این اصل برای افزایش آگاهی از برند یا فروش محصولات خود استفاده می‌کنند. آنها ممکن است از تصاویر یا ویدیوهایی از افراد مشهور یا افراد عادی که از محصولات آنها استفاده می‌کنند، استفاده کنند.

در روابط شخصی، افراد از این اصل برای ایجاد اعتماد و روابط قوی‌تر استفاده می‌کنند. آنها ممکن است از رفتارهای دیگران برای راهنمایی خود استفاده کنند.

البته، اصل اجماع و تقلید همیشه کار نمی‌کند. در برخی موارد، مردم ممکن است احساس کنند که رفتارهای دیگران برای آنها مناسب نیست. همچنین، در برخی موارد، مردم ممکن است احساس کنند که دیگران را تقلید می‌کنند و این کار را دوست ندارند.

مقاله: چگونه می توانیم یک فروشنده موفق باشیم؟

چند نمونه از نحوه استفاده از اصل اجماع و تقلید

 • از آمار یا نظرسنجی‌ها برای نشان دادن اینکه اکثر مردم از یک محصول خاص استفاده می‌کنند، استفاده کنید.
 • از تصاویر یا ویدیوهایی از افراد مشهور یا افراد عادی که از محصولات شما استفاده می‌کنند، استفاده کنید.
 • از افراد شناخته شده یا محبوب برای تبلیغ محصولات خود استفاده کنید.
متقاعد سازی چه اصولی دارد؟

اصل دوست داشتن (Liking)

طبق این اصل، مردم بیشتر احتمال دارد به کسانی که آنها را دوست دارند، اعتماد کنند و از آنها پیروی کنند. برای مثال، اگر به کسی که او را دوست دارید، پیشنهادی دهید، بیشتر احتمال دارد که آن پیشنهاد را بپذیرد.

اصل دوست داشتن یکی از مهم‌ترین اصول متقاعد سازی است. این اصل بر اساس این ایده است که مردم بیشتر احتمال دارد به کسانی که آنها را دوست دارند، اعتماد کنند و از آنها پیروی کنند.

برای مثال، اگر به کسی که او را دوست دارید، پیشنهادی دهید، بیشتر احتمال دارد که آن پیشنهاد را بپذیرد. این به این دلیل است که شما احساس می‌کنید که این شخص به نفع شما عمل می‌کند و به شما اهمیت می‌دهد.

اصل دوست داشتن در بسیاری از زمینه‌های زندگی کاربرد دارد. به عنوان مثال، در فروش، فروشندگان از این اصل برای افزایش فروش استفاده می‌کنند. آنها ممکن است از تکنیک‌های جلب اعتماد مانند تعریف و تمجید یا ایجاد احساس همدلی استفاده کنند.

در بازاریابی، بازاریابان از این اصل برای افزایش آگاهی از برند یا فروش محصولات خود استفاده می‌کنند. آنها ممکن است از تصاویر یا ویدیوهایی از افراد مشهور یا افراد عادی که از محصولات آنها استفاده می‌کنند، استفاده کنند.

در روابط شخصی، افراد از این اصل برای ایجاد روابط قوی‌تر استفاده می‌کنند. آنها ممکن است به یکدیگر لطف‌های کوچکی انجام دهند یا از یکدیگر تعریف و تمجید کنند.

البته، اصل دوست داشتن همیشه کار نمی‌کند. در برخی موارد، مردم ممکن است به دلایلی از کسی که آنها را دوست دارند، خوششان نیاید. همچنین، در برخی موارد، مردم ممکن است احساس کنند که کسی که آنها را دوست دارد، قصد دارد از آنها سوء استفاده کند.

نحوه استفاده از اصل دوست داشتن برای متقاعد سازی دیگران

 • با دیگران ارتباط برقرار کنید و به آنها علاقه نشان دهید.
 • از تعریف و تمجید برای ایجاد احساس مثبت در دیگران استفاده کنید.
 • احساس همدلی و همدردی با دیگران ایجاد کنید.

سخن آخر

این اصول تنها راه‌های متقاعد سازی نیستند. عوامل دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند تأثیرگذاری بر دیگران را افزایش دهند، مانند:

 • شخصیت و اعتبار شما
 • مهارت‌های ارتباطی شما
 • محتوای پیام شما
 • نحوه ارائه پیام شما

اگر می‌خواهید در متقاعد سازی دیگران موفق باشید، باید این عوامل را نیز در نظر بگیرید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دریافت مشاوره رایگان

LOGO

پاپ آپ

دریافت مشاوره رایگان

نام و نام خانوادگی(ضروری)
متقاضی دوره(ضروری)