1. به عنوان یک فرد فارغ التحصیل کدامیک از گزینه‌های زیر هم اکنون جزو اصلی‌ترین دغدغه‌های شما هستند؟
2. انگیزه شما از دستیابی به ارتقاء شغلی چیست؟
3. راهکار شما برای دستیابی به ارتقاء شغلی چیست؟
4. به نظر شما کدامیک از مهارت ها و آگاهی‌های زیر در همه مشاغل کاربرد داشته و منجر به ارتقاء شغلی می‌شود؟
5. آیا تاکنون در دوره های مهارت افزایی شرکت کرده‌اید؟
6. برای توسعه فردی و افزایش مهارت های خود ماهانه چه مقدار هزینه می‌کنید؟