mahan-logo

همایش اهمیت TOP SKILLS بر طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد

همایش اهمیت TOP SKILLS

آنچه در این مطلب می خوانید...

ویدئوی همایش اهمیت TOP SKILLS

امتیاز به این مطلب:
5/5

این مطلب را به اشتراک بگذارید

دریافت مشاوره رایگان

پاپ آپ

دریافت مشاوره رایگان
نام و نام خانوادگیضروری
متقاضی دورهضروری